ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เรียนรู้การใช้งาน Kahoot


LRU

About This Course

การเรียนรู้การใช้งาน Kahoot กับ ห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยลัยราชภัฏเลย เรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์ LRU MOOC

Course Staff

Course Staff Image #1

อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Enroll